Ozyptila atomaria

Ozyptila atomaria

Ozyptila atomaria, Thomisidae familyasından Palearktik bölgede yaşayan bir örümcek türü. 6 mm olan boyuyla cinsinin Avrupa'daki en iri türüdür.

Tarihçe

İlk kez 1801 yılında Alman botanikçi ve entomolog Georg Wolfgang Franz Panzer (1755-1829) tarafından Aranea atomaria adıyla tanımlanan tür 1881 yılında İngiliz zoolog Octavius Pickard-Cambridge (1828-1917) tarafından Ozyptila atomaria adıyla revize edilmiştir.

Morfoloji

Dişi 4–6 mm, erkek 3–4 mm boyundadır. Ana rengi soluk sarımsı ilâ kızılmısı sarı arasında değişir. Prosoma her iki yanda ikişer koyu kahverengi şeritlidir. Opisthosoma dağınık benek ve lekelerle bezelidir. Bacaklar prosomadaki şeritleri andıran geniş lekelerle kaplıdır.

Habitat

Büyük Britanya'da çayır ve fundalık tabanlarındaki döküntüde yaşar ve pusuya yatarak avlanırlar.

Yaşam döngüsü

Her iki cinsiyetten erginleri gündüze oranla geceleri daha aktiftir. Kar altında bile aktif olduğu tespit edilmiştir. Erkeklerine yılda iki sefer, ilkbaharda (nisan-mayıs aylarında) ve yaz sonunda (ağustos-eylül ayları) yoğun olarak rastlanır. Büyük Britanya'da ergin erkekleri yıl boyunca rastlansa da esas olarak mart-mayıs ve eylül-ekim aylarında rastlanır. Yumurta kesesi yerde dişiler tarafından koruma altına alınır.

Yayılımı

Palearktik bölgede yayılım gösterir. Batı ve Orta Avrupa'da yaygındır. Büyük Britanya'nın tamamına yakınında yayılım gösterir.

Türkiye'deki durumu

Türkiye'de cinsinin 11 türünden biridir.