Oksidoredüktaz

Oksidoredüktaz

Biyokimyada, oksidoredüktaz, bir elektronun bir molekülden (indirgenden) bir diğerine (yükseltgene veya oksidana) aktarılmasını katalizleyen enzimdir. İndirgen için elektron veya hidrojen vericisi olarak da değinilir. Yükseltgen için hidrojen veya elektron alıcısı olarak da değinilir.

Reaksiyon

Aşağıdaki tip bir reaksiyonu katalizleyen enzim bir oksidoredüktaz olarak bilinir.

A– + B → A + B–

Bu örnekte A indirgeyici (elektron vericisi), B de yükseltgeyici (elektron alıcısı) özelliğindedir.

Pi + gliseraldehit-3-fosfat + NAD+ → NADH + H+ + 1,3-bisfosfogliserat

Bu reaksiyonda NAD+ yükseltgen (elektron alıcısı), gliseraldehit-3-fosfat indirgendir (elektron vericisi).

Adlandırma sistemi

Transferazlar için özel adlar "verici:alıcı oksidoredüktaz hidrolaz" biçiminde oluşturulur. Ancak başka adlar bazen daha yaygın olabilir. Yaygın ad genelde, mümkünse, "verici dehidrojenaz" biçiminde olur, örneğin yukardaki reaksiyon için gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz gibi. Yaygın isimler bazen "alıcı redüktaz" biçiminde de oluşturulabilir, NAD redüktaz gibi. "Verici oksidaz" alıcının O2 olması halinde kullanıllır.