Klavye Üzerindeki Tuşların Bilmediğiniz Görevleri

Klavye Üzerindeki Tuşların Bilmediğiniz Görevleri

Bilgisayara  bilgi girmek ve komut vermek için kullanılır. Klavye üzerindeki alfabe tuşları, sayı tuşları, fonksiyon tuşları (F1- F12), Yön Tuşları, Klavye Göstergeleri ve Bazı Özel Görevleri Olan Tuşlar Bulunur. F Ve Q klavye olmak üzere iki çeşit klavye yaygındır.

 

Ctrl + X Seçili öğeyi kes

Ctrl + C (veya Ctrl + Insert tuşu)               Seçili öğeyi kopyala

Ctrl + V (veya Shift + Insert)       Seçilen öğeyi yapıştır

Ctrl + Z  Eylemi geri alma

Alt + Sekme tuşu             Açık uygulamalar arasında geçiş yapma

Alt+F4   Etkin öğeyi kapat veya etkin uygulamadan çık

Windows logo tuşu  + L Bilgisayarınızı kilitleme

Windows logo tuşu  + D               Masaüstünü görüntüleme ve gizleme

F2           Seçili öğeyi yeniden adlandırma

F3           Dosya Gezgini'nde dosya veya klasör arama

F4           Dosya Gezgini'nde adres çubuğu listesini görüntüleme

F5           Etkin pencereyi yenileme

F6           Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında geçiş yapma

F10         Etkin uygulamada Menü çubuğunu etkinleştirme

Alt + F8 Parolanızı oturum açma ekranında gösterme

Alt + Esc               Öğeler arasında, açılış sırasına göre geçiş yapma

Alt + altı çizili harf            Söz konusu harf için komutu uygulama

Alt + Enter          Seçili öğeye ilişkin özellikleri görüntüleme

Alt + Ara çubuğu              Etkin pencerenin kısayol menüsünü açma

Alt + Sol ok tuşu               Geri gitme

Alt + Sağ ok tuşu              İleri Gitme

Alt + Page Up tuşu          Bir ekranı yukarı taşıma

Alt + Page Down tuşu    Bir ekranı aşağı taşıma

Ctrl+F4 Etkin belgeyi kapatma (tam ekran olan ve birden fazla belgeyi aynı anda açmanızı sağlayan uygulamalarda)

Ctrl + A Bir belge veya penceredeki tüm öğeleri seçme

Ctrl + D (veya Delete tuşu)         Seçili öğeyi silip Geri Dönüşüm Kutusu'na taşıma

Ctrl+R (veya F5)               Etkin pencereyi yenileme

Ctrl + Y  Eylemi yineleme

Ctrl + Sağ ok tuşu            İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma

Ctrl + Sol ok tuşu             İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma

Ctrl + Aşağı ok tuşu         İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma

Ctrl + Yukarı ok tuşu       İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma

Ctrl + Alt + Sekme tuşu Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın

Ctrl + Alt + Shift + ok tuşları        Başlangıç menüsünde vurgulanmış haldeki bir grup veya kutucuğu belirtilen yönde taşıma

Ctrl + ok tuşu (bir öğeye geçmek için) + Ara çubuğu       Pencerede veya masaüstünde ayrı ayrı birden çok öğe seçme

Ctrl + Shift ve bir ok tuşu             Metin bloğu seçme

Ctrl + Esc tuşu   Başlangıç'ı açma

Ctrl + Shift + Esc tuşu     Görev Yöneticisi'ni açma

Ctrl + Shift          Birden fazla klavye düzeni kullanılabilir olduğunda klavye düzenini değiştirme

Ctrl + Ara çubuğu            Çince giriş yöntemi düzenleyicisini (IME) açma veya kapatma

Shift+F10            Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüleme

Shift tuşu ve bir ok tuşu               Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir belge içinde metin seçme

Shift + Delete tuşu         Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na taşımadan silme

Sağ ok tuşu        Sağ taraftaki bir sonraki menüyü veya bir alt menüyü açma

Sol ok tuşu         Sol taraftaki bir sonraki menüyü açma veya bir alt menüyü kapatma

Esc tuşu               Geçerli görevi durdurma veya görevden çıkma

 

 

 

Windows logo tuşu klavye kısayolları

Bu tuşa basın     Yapılacak işlem

Windows logo tuşu        Başlangıç'ı açma veya kapatma

Windows logo tuşu  + A               İşlem merkezini açma

Windows logo tuşu  + B                Bildirim alanına odaklama

Windows logo tuşu  + C                Cortana’yı dinleme modunda açma

Notlar

-Bu kısayol varsayılan olarak kapalıdır. Kısayolu açmak için Başlangıç  > Ayarlar  > Cortana’yı seçin ve Windows logo tuşuna bastığımda Cortana’nın komutlarımı dinlemesine izin ver seçeneği altındaki geçiş tuşunu açın.

-Cortana yalnızca bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılabilir ve bazı Cortana özellikleri her yerde kullanılamayabilir. Cortana mevcut değilse ya da kapalıysa aramayı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Windows logo tuşu  + Shift + C  Düğme menüsünü açma

Windows logo tuşu  + D               Masaüstünü görüntüleme ve gizleme

Windows logo tuşu  + Alt + D     Masaüstünde tarihi ve saati görüntüleme ve gizleme

Windows logo tuşu  + E Dosya Gezgini’ni açma

Windows logo tuşu  + F Geri Bildirim Merkezi’ni açma ve bir ekran görüntüsü alma

Windows logo tuşu  + G               Bir oyun açıkken Oyun çubuğunu açma

Windows logo tuşu  + H               Dikteyi başlatma

Windows logo tuşu  + I Ayarlar’ı açma

Windows logo tuşu  + J

 

 Kullanılabildiğinde odağı bir Windows ipucuna ayarlayın.

 

Bir Windows ipucu göründüğünde odağı İpucuna götürün.  Odağı ekrandaki Windows ipucunun sabitlendiği öğeye götürmek için klavye kısayollarına yeniden basma.

Windows logo tuşu  + K                Bağlan hızlı işlemini açma

Windows logo tuşu  + L Bilgisayarınızı kilitleme veya hesapları değiştirme

Windows logo tuşu  + M              Tüm pencereleri simge durumuna küçültme

Windows logo tuşu  + O               Cihaz yönünü kilitleme

Windows logo tuşu  + P                Sunum ekranı modunu seçme

Windows logo tuşu  + R                Çalıştır iletişim kutusunu açma

Windows logo tuşu  + S Arama’yı açma

Windows logo tuşu  + T Görev çubuğundaki uygulamalarda gezinme

Windows logo tuşu  + U               Erişim Kolaylığı Merkezi'ni açma

Windows logo tuşu  + V               Bildirimlerde gezinme

Windows logo tuşu  + Shift + V Bildirimlerde ters sırada gezinme

Windows logo tuşu  + X                Hızlı Bağlantı menüsünü açma

Windows logo tuşu  + Y Windows Mixed Reality ile ve masaüstünüz arasında girişi değiştirme

Windows logo tuşu  + Z Tam ekran modunda bir uygulamada kullanılabilen komutları gösterme

Windows logo tuşu  + nokta (.) veya noktalı virgül (;)     Emoji panelini açma

Windows logo tuşu  + virgül (,)  Masaüstüne geçici olarak göz atma

Windows logo tuşu  + Duraklat Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme

Windows logo tuşu  + Ctrl + F    Bilgisayar arama (ağ üzerindeyseniz)

Windows logo tuşu  + Shift + M                Simge durumuna küçültülmüş pencereleri masaüstünde geri yükleme

Windows logo tuşu  + sayı           Masaüstünü açın ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamayı başlatın. Uygulama zaten çalışıyorsa, o uygulamaya geçin.

Windows logo tuşu  + Shift + sayı            Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın yeni bir örneğini başlatma

Windows logo tuşu  + Ctrl + sayı               Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın son etkin penceresine geçme

Windows logo tuşu  + Alt + sayı Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın Atlama Listesi'ni açma

Windows logo tuşu  + Ctrl + Shift + sayı Masaüstünü açma ve görev çubuğunda verilen konumda bulunan uygulamanın yeni bir örneğini yönetici olarak açma

Windows logo tuşu  + Sekme    Görev görünümü açma

Windows logo tuşu  + Yukarı ok                Pencerenin ekranı kaplamasını sağlama

Windows logo tuşu  + Aşağı ok  Geçerli uygulamayı ekrandan kaldırma veya masaüstü penceresini simge durumuna küçültme

Windows logo tuşu  + Sol ok      Uygulama veya masaüstü penceresinin ekranın sol tarafında ekranı kaplamasını sağlama

Windows logo tuşu  + Sağ ok     Uygulama veya masaüstü penceresinin ekranın sağ tarafında ekranı kaplamasını sağlama

Windows logo tuşu  + Home      Etkin masaüstü penceresi dışında tümünü simge durumuna küçültme (ikinci tuşa basıldığında tüm pencereleri geri yükler)

Windows logo tuşu  + Shift + Yukarı ok  Masaüstü penceresini ekranın üst ve altına uzatma

Windows logo tuşu  + Shift + Aşağı ok   Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut/simge durumuna küçültme

Windows logo tuşu  + Shift + Sol ok veya Sağ ok               Masaüstündeki uygulama veya pencereyi bir monitörden diğerine taşıma

Windows logo tuşu  + Boşluk çubuğu     Giriş dili ve klavye düzenini değiştirme

Windows logo tuşu  + Ctrl + Boşluk çubuğu         Önceden seçili giriş olarak değiştirme

Windows logo tuşu  + Ctrl + Enter           Ekran Okuyucusu’nu açma

Windows logo tuşu  + eğik çizgi (/)          IME yeniden dönüşümünü başlatma

Windows logo tuşu  + Ctrl + V    Omuza dokunmaları açma

 

 

Komut İstemi klavye kısayolları

Bu tuşa basın     Yapılacak işlem

Ctrl + C (veya Ctrl + Insert tuşu)               Seçili metni kopyalama

Ctrl + V (veya Shift + Insert)       Seçili metni yapıştırma

Ctrl + M               İşaret moduna girme

Alt + seçim tuşu               Blok modunda seçimi başlatma

Ok tuşları            İmleci belirtilen yönde hareket ettirme

Page up tuşu     İmleci bir sayfa yukarı taşıma

Page down         İmleci bir sayfa aşağı taşıma

Ctrl + Home (İşaret modu)          İmleci arabelleğin başlangıcına taşıma

Ctrl + End (İşaret modu)              İmleci arabelleğin sonuna taşıma

Ctrl + Yukarı ok tuşu       Çıkış geçmişinde bir satır yukarı gitme

Ctrl + Aşağı ok tuşu         Çıkış geçmişinde bir satır aşağı gitme

Ctrl + Home (Geçmişte gezinme)            Komut satırı boş ise, görünüm penceresi arabelleğin başına taşıyın. Aksi takdirde, komut satırında imlecin solundaki tüm karakterleri silin.

Ctrl + End (Geçmişte gezinme) Komut satırı boş ise, görünüm penceresi komut satırına taşıyın. Aksi takdirde, komut satırında imlecin sağındaki tüm karakterleri silin.

 

İletişim kutusu klavye kısayolları:

Bu tuşa basın     Yapılacak işlem

F4           Etkin listedeki öğeleri görüntüleme

Ctrl + Sekme tuşu           Sekmelerde ileriye doğru gitme

Ctrl + Shift + Sekme tuşu             Sekmelerde geriye doğru gitme

Ctrl + sayı (1-9 arasında sayı)      n. sekmeye geçme

Sekme tuşu       Seçeneklerde ileri doğru gitme

Shift + Sekme tuşu         Seçeneklerde geriye doğru gitme

Alt + altı çizili harf            Söz konusu harfle birlikte kullanılan komutu yerine getirme (veya seçeneği belirleme)

Boşluk çubuğu  Etkin seçenek bir onay kutusu ise, onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma

Geri al tuşu        Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçili ise, bir üst düzeydeki klasörü açma

Ok tuşları            Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seçme

 

Dosya Gezgini klavye kısayolları

Bu tuşa basın     Yapılacak işlem

Alt + D  Adres çubuğunu seçme

Ctrl + E  Arama kutusunu seçme

Ctrl + F  Arama kutusunu seçme

Ctrl + N Yeni bir pencere açma

Ctrl + W               Etkin pencereyi kapatma

Ctrl + farenin kaydırma tekerleği             Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirme

Ctrl + Shift + E   Seçilen klasörün üstündeki tüm klasörleri görüntüleme

Ctrl + Shift + N  Yeni bir klasör oluşturma

Num Lock + yıldız işareti (*)        Seçilen klasörün tüm alt klasörlerini görüntüleme

Num Lock + artı işareti (+)           Seçilen klasörün içeriğini görüntüleme

Num Lock + eksi işareti (-)           Seçili klasörü daraltma

Alt + P   Önizleme panelini gösterme

Alt + Enter          Seçilen öğenin Özellikler iletişim kutusunu açma

Alt + Sağ ok tuşu              Sonraki klasörü görüntüleme

Alt + Yukarı ok tuşu        Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüleme

Alt + Sol ok tuşu               Önceki klasörü görüntüleme

Geri al tuşu        Önceki klasörü görüntüleme

Sağ ok tuşu        Geçerli seçimi gösterme (daraltıldıysa) veya ilk alt klasörü seçme

Sol ok tuşu         Geçerli seçimi daraltma (genişletilmişse) veya klasörün içinde bulunduğu klasörü seçme

End tuşu              Etkin pencerenin en altını görüntüleme

Ev           Etkin pencerenin en üstünü görüntüleme

F11         Etkin pencereyle ekranı kaplama veya etkin pencereyi simge durumuna küçültme.

 

Sanal masaüstleri klavye kısayolları

Bu tuşa basın     Yapılacak işlem

Windows logo tuşu  + Sekme tuşu          Görev görünümü açma

Windows logo tuşu  + Ctrl + D    Sanal masaüstü ekleme

Windows logo tuşu  + Ctrl + Sağ ok tuşu               Sağda oluşturduğunuz sanal masaüstleri arasında geçiş yapma

Windows logo tuşu  + Ctrl + Sol ok tuşu Solda oluşturduğunuz sanal masaüstleri arasında geçiş yapma

Windows logo tuşu  + Ctrl + F4  Kullandığınız sanal masaüstünü kapatma

 

Görev çubuğu klavye kısayolları

Bu tuşa basın     Yapılacak işlem

Shift + bir görev çubuğu düğmesine tıklama       Bir uygulamayı açma veya uygulamanın başka bir örneğini hızla açma

Ctrl + Shift + bir görev çubuğu düğmesine tıklama           Bir uygulamayı yönetici olarak açma

Shift + bir görev çubuğu düğmesine sağ tıklama               Uygulama için pencere menüsünü gösterme

Shift + gruplanmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tıklama       Grup için pencere menüsünü gösterme

Ctrl + gruplanmış bir görev çubuğu düğmesine tıklama Grup pencereleri arasında gezinme

 

Ayarlar klavye kısayolları

Bu tuşa basın     Yapılacak işlem

Windows logo tuşu  + I Ayarları açma

Geri al tuşu        Ayarlar giriş sayfasına geri dönme

Arama kutusu olan herhangi bir sayfada yazma                Arama ayarları

 

 

Klavye Nedir, Keyboard Nedir, Klavye Tuşları ve İşlevleri

Bilgisayarın en önemli giriş elemanıdır. İki tip klavye vardır: F klavye ve Q klavye. Klavyede her tuşa iki kod atanmıştır. Tuşa basınca oluştur kodu tetiklenir. Tuş bırakıldığı zamanda bitir kodu tetiklenir. Karakter atamaları kod sayfalarında saklıdır. Bunlar her tuş koduna belirli bir karakter karşılığı düşürürler. KEYB komutu basit anlamda klavyeden gönderilen her kod için uygun bir karakter atamakta kullanılan bir tabloyu yükler. Standart klavye tuşları şu şekilde sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Klavye Nedir, Keyboard Nedir, Klavye Tuşları ve İşlevleri

 

Teknoloji ilerledikçe işlerimizi daha çok bilgisayar veya cep bilgisayarları ile yapıyoruz. İnternet’te aramalar yapıyoruz, mail gönderip alıyoruz, İnternet bankacılığı üzerinden işlemler yapıyoruz ve daha bir çok şeyi bu cihazlar üzerinden hallediyoruz. Yani bu cihazlar hayatımızın her alanında var. Ve bu cihazların tabi ki de bir çalışma mantığı, işleyiş düzeni var. Bir mail gönderirken yazdığımız içerik, mail adresi, başlık ya da İnternet bankacılığı üzerinden gönderdiğimiz para miktarı. İşte bunların hepsini sanal yada fiziksel diye tabir ettiğimiz bazı tuş takımları yardımı ile yazıyoruz. İşte klavye nedir sorusunun cevabı kısaca aslında budur ; fiziksel ve ya sanal tuş takımları.

 

Üzerinde Hangi Tuşlar Var

Genel olarak baktığımızda bir klavyede 3 farklı karakter türü bulunur :

 

Standart rakam ve harf tuşları

Noktalama işaret tuşları

Özel tuşlar

Standart rakam ve harfler, bir dil alfabesinde ( Latin, Kiril, Arap vs. ) var olan bütün harfleri ve 0 – 9 arası olan rakamları kapsar.

 

Noktalama işaretleri, cümle içinde kullanılan nokta, virgül, iki nokta gibi işaretlerdir.

 

Özel karakter tuşları ise fonksiyon tuşları ( CTRL, SHIFT vs. ) ile yön tuşlarını kapsar.

 

Klavye Çeşitleri

Klavye nedir sorusuna fiziksel ve sanal tuş takımlarıdır demiştik. Fiziksel ve sanal olmalarının dışında, yerelleştirme yani dillere göre de değişen klavyelerde en büyük değişim ise, tiplerinin değişmesi ile olur. Hep duyduğumuz F klavye ve Q klavye işte bu klavye tiplerindendir. Bazı Latin Alfabe temelli klavyeler ise şöyledir :

 

QWERTY klavye, 1800′ lerde daktilolar için düzenlenmiş, yazımı yavaşlatan bir klavye çeşitli idi. Çünkü daktilolar mekanik yapısından dolayı tuşları sıkça takılmakta ve problem çıkarmaktaydı. Adının QWERTY olmasının sebebi ise tuş takımında ki ilk 5 harfin QWERTY olmasıdır.

 

QWERTZ klavye, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, İsviçre ve diğer Orta Avrupa ülkelerinde sıkça kullanılan bir klavyedir. QWERTY klavyeden farklı olarak Y ve Z harfleri yer değiştirmiş, ek olarak dillere özel bazı karakterler ( Ä, Ö, Ü ) klavyeye eklenmiştir.

 

AZERTY klavye, standart QWERTY klavyenin Fransız versiyonu diyebiliriz. Ufak farklılıklar dışında standart QWERTY ile aynıdır. Mesela Q ve W harfleri A ve Z harfleri ile yer değiştirmiştir.

F klavye, 1955 yılında İhsan Sıtkı Yener tarafından, Türkçeye özel olarak tasarlanmış bir klavyedir. Bu klavye tasarlanırken Türkçede kullanılan harflerin sıklığı, Türk Dil Kurumunun yardımıyla araştırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar ise insanın parmak kemik ve kas yapısı anatomisine uygun olarak düzenlenmiş ve bu gün F klavye olarak bildiğimiz özel Türkçe klavye ortaya çıkmıştır. Bu klavyede kullanım %49 ve %51 olarak oldukça dengeli bir biçimde sağ ve sol taraflara bölünmüştür.

 

QZERTY klavye, sadece olmasa da en çok İtalya’ da kullanılmaktadır. Bu İtalya’ da geleneksel daktilo tuş dizilişidir.

 

Dvorak klavye, aynı zamanda Basitleştirilmiş Amerikan Klavyesi adıyla da bilinir ve günümüzde QWERTY klavyeye alternatif olarak bilinen en iyi klavyedir. Bu klavyeyi İngilizcenin dışında farklı diller için yerelleştirmiş olarak da bulmak mümkündür.

 

Latin Alfabe temelli olmayan klavyeler ise şöyle sıralanırlar :

InScript klavye, 12 farklı Hindu dilini ( Devanagari, Bengali, Gujarati, Gurmukhi, Kannada, Malayalam, Oriya, Tamil and Telugu vs. ) birden destekleyen bir klavye türüdür. Brahmi klavyesinden esinlenilerek geliştirilmiştir ve alfabetik sıralanmaları hemen hemen aynıdır.

Brahmi klavye, Bengali dili için geliştirilmiş olan farklı klavyelerdendir. Bu klavyeler arasında bir standartlaştırma yapılmak istense de hala standart olarak görülen bir klavye yoktur.

Khmer klavye, Kamboçya’ da konuşulan Khmer dili için geliştirilmiş bir klavyedir. Dizilişi temel olarak standart QWERTY klavye ile aynıdır.

Taylan klavyesi, Tay dili için düzenlenmiş bir klavyedir. Sık kullanılmayan karakterler SHIFT tuşu aracılığı ile erişilir. Klavyenin esas bölümün Arap rakamları bulunmamaktadır fakat bu rakamlar Num tuşlarının arasın bulunabilir.

Tibet klavyesi, Çin Standartları Enstitüsünün Tibet dilini standartlaştırması ile, dile uygun bir şekilde düzenlenmiştir.

Arapça klavye, Microsoft tarafından, klasik Arap daktilolarından esinlenerek düzenlenmiş bir klavyedir.

Ermeni klavyesi, çoğu durumlarda Yunancaya benzer. Ermeni klavyesindeki harfler, Latin alfabesinde karşılık geldiği harfler ile aynı yerlerde yerleşirler.

Kiril klavyesi, yerelleştirildiği ülke ve dillere göre değişiklikler göstermektedir. Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Gürcistan bu klavyeyi özelleştirmiş olarak kullanan ülkelerden bazılarıdır.

Fiziksel ve Sanal Klavye

Elimizin altında bulunan her akıllı cihazda bir tür klavye olduğunu söylemiştik. Bu klavyelerin tuşlarına eğer elimizle dokunabiliyorsan bu klavyeler fiziki, ısıya duyarlı bir ekrana dokunup bir yazılım yardımı ile yazı yazmak için komutlar veriyorsak bu sanal klavyedir. Günümüzde bütün diz üstü ve masa üstü bilgisayarlarda fiziksel klavye kullanılmaktadır. Tabletler ve akıllı telefonlarda ise sanal klavyeler kullanılır fakat uyumlu ara kablo ile fiziki klavyeyi de bu cihazlarda kullanmak mümkün hale getirilmiştir. Aynı şekilde fiziksel klavye kullanan bilgisayarlarda da işletim sistemi üzerinden sanal bir klavye açıp fare yardımı ile yazı yazmak mümkündür. Bu genelde online bir işlem yapılırken klavye tuşlarının keylogger aracılığı ile izleniyor ihtimaline karşı olarak kullanılan bir yöntemdir.

 

Klavyeler ve İşletim Sistemleri

Keyboard Nedir? Bir bilgisayarda bütün donanımları ( dahili yada harici ) yönlendiren yazılım işletim sistemidir. Her donanımı olduğu gibi klavyeyi de işletim sistemi aracılığı ile isteğimize göre şekillendirmek mümkündür. Bölge ve Dil Ayarları kısmında, aktif olan, şu an kullandığınız klavye dışında farklı dillerde ve farklı dizilişlerde yüzlerce klavye mevcuttur. Örneğin elinizde Latin Alfabesi temelli, QWERTY bir klavye var. Fakat size Kiril Alfabesi temelli bir Rus klavyesi lazım. Gidip yeni bir klavye almak yerine, Bölge ve Dil Ayarlarında, Rus Kiril Klavyesini sistem klavyeleri arasına ekleyin. Kiril Alfabesindeki harfleri de yapışkan kağıtlara yazıp klavyede harfin olması gerektiği yere yapıştırın.

 

Aslında bu yaptığınız işlem, bir nevi sanal klavyeyi değiştirmektir. Çünkü siz Bölge ve Dil Ayarlarında Rus Kiril Klavyesini eklediğinizde, işletim sistemi kendi içinde var olan o sanal klavyeyi ortaya çıkarıyor, ve sizin bastığınız tuşların UNICODE değerlerinde göre o klavyede o tuşu buluyor ve basıyor. Böylece ekranda sizin istediğiniz dilde istediğiniz harf çıkmış oluyor. İşletim sistemi konusunda Windows işletim sisteminin kullandığı klavye ile Mac işletim sisteminin kullandığı klavye arasında büyük farklar mevcut. Bu farkların en büyüğü ise işletim sistemi komutları. Her ne kadar kopyala, kes, yapıştır gibi temel komutlar aynı olsa da, daha gelişmiş komutlarda Windows ve Mac işletim sistemleri arasında çok büyük farklar bulunmaktadır. Klavye Nedir, Keyboard Nedir, Klavye Tuşları ve İşlevleri

 

Peki Standart Bir Klavye Var mı ?

Teknoloji bu gün hemen hemen herkesin elinin altında ve her bir bireyin konuştuğu farklı bir dil var. Diller bile aynı olsa bile, lehçelere göre bile değişen klavyeler var. Bütün Dünya için olmasa da, belirli bölgeler için, belirli diller için devlet kurumları tarafından standartlaştırılmış klavyeler mevcut. İşte tam da bu yüzden herkes için ortak bir klavye mümkün değil gibi görünüyor. Klavye Nedir, Keyboard Nedir, Klavye Tuşları ve İşlevleri

 

Klavye Ne İşe Yarar?

Bilgisayarın olmazsa olmaz parçalarından biridir.Türkiye’de iki çeşit klavye yaygındır.Biri standart Q klavye(İngilizce’ye uyumlu),diğeri Türkçe için uyarlanmış ve daktilolarda bulunan harf dizilişi ile aynı olan F klavye çeşididir.

 

Bağlantı noktası bakımından farklılıklar gösterir.Seri,Ps/2,Usb olmak üzere üç çeşit klavye türü vardır.Seri klavyeler genelde eski bilgisayarlarda kullanılan klavyedir ve Ps/2 klavyelere göre girişi daha büyüktür. Ps/2 ve USB klavyeler yeni teknoloji bilgisayarlarda kullanılır.Kullanım oranlarına bakılacak olursa en yaygın klavye türü Ps/2 klavyedir.